İNSAN KAYNAKLARI
Dem Global Brands, çalışmalarını güçlendirmek amacıyla kurum kültürüne, ekibine ve tecrübe birikimine yatırım yapar.
Temel amaç ve değerlerimize paralel olarak, katılımcı ve şeffaf bir çalışma ortamı sağlamayı insan kaynakları politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak görür ve çalışanlarımıza öğretici ve gelişimi destekleyici bir ortam sağlamayı hedefleriz.
Açık pozisyonlar hakkında bilgi ve genel başvuru için: info@demglobalbrands.com
İLETİŞİM